CHAPA GALVANIZADA

>> Produtos / CHAPA GALVANIZADA

 

 

CHAPA GALVANIZADA
BITOLA
GSC
ESPESSURA
mm
PESO
kg/m2
32
0,30
2,40
30
0,35
2,80
28
0,43
3,44
26
0,50
4,00
24
0,65
5,20
22
0,80
6,40
20
0,95
7,60
19
1,11
8,88
18
1,25
10,00
16
1,55
12,40
14
1,95
15,60
13
2,30
18,40
12
2,70
21,60
CHAPA GALVANIZADA
TOP